Mgr. Tomáš Holcner

Ceník

Individuální konzultace - 50 minut

Psychologické poradenství, psychoterapie, EMDR

1500 Kč

Nejsem smluvním partnerem žádné ze zdravotních pojišťoven. Za poskytované služby proto vyžaduji platbu v hotovosti. V případě změny nebo zrušení domluveného termínu je nutné, aby klient tuto skutečnost sdělil terapeutovi nejpozději 48 hodin před plánovaným setkáním. Při pozdějším zrušení je účtován storno poplatek ve výši 100% ceny sezení.