Představujeme se

_____

Terapeutický tým

Náš tým je složený z terapeutů, kteří prošli kompletním terapeutickým vzděláním, ve svém oboru se nadále vzdělávají a svou práci pravidelně supervidují.

Psycholog, terapeut a lektor

Mgr. Pavel Jurníček
e-mail: jurnicek@gmail.com

tel: +420 777 606 124

skype: pavel.jurnicek

web: www.psycholog-jurnicek.cz

Mgr. Pavel Jurníček

Nar. 1976; věnuji se individuální, párové a skupinové terapii. Dnes pracuji už jen s dospělými lidmi, ale mám dlouholetou zkušenost i s dětmi a dospívajícími. Zaměřuji se především na osobnostní, vztahové a vývojové potíže a na životní krize, které s nimi souvisejí.

Jako lektor se jsem se několik let podílel na vzdělávání budoucích terapeutů v rámci Institutu pro výcvik v Gestalt terapii. V současnosti  lektoruji v Sebezkušenostním výcviku v Přístupu zaměřeného na člověka (C. R. Rogers).

Psychologickou poradnu - Hodos jsem založil v roce 2007. Jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii a od roku 2011 jsem členem Evropské asociace pro Gestalt terapii.

Vzdělání a terapeutický směr:

Psycholog, speciální pedagog
Přístup zaměřený na člověka (PCA)
Gestalt přístup (IVGT)

Forma terapie

Individuální, párová, skupinová

Psycholožka a rodinná terapeutka 

Mgr. Martina Salamonová
 e-mail: martina.salamonova@seznam.cz
tel: + 420 777 270 706
 www.rodinna-terapeutka.webnode.cz

Mgr. Martina Salamonová

Nar. 1967; pracuji s dospělými klienty, páry, rodinami a s dětmi od mladšího školního věku do období dospívání.

Ve své individuální a párové terapeutické práci se zaměřuji na náročné životní okamžiky, komunikační, vztahové a osobnostní obtíže. Dále se zaměřuji na primární rodinu a vliv rodinných pravidel a strategií a jejich dopad do současných vztahů a běžného fungování v životě člověka.

V párové terapii se zaměřuji na podporu a zvládání vztahových a komunikačních obtíží a na překonávání náročných období.

V individuální práci s dítětem či dospívajícím se zabývám podporou při zvládání náročného životního okamžiku v rodinném systému, nejčastěji v kontextu rozpadu rodinného systému.

Jako rodinná terapeutka mám 13 let praxe. Jsem členkou Asociace manželských a rodinných poradců a České asociace pro psychoterapii.

Terapeutický směr

Transformačně systemický terapeutický směr (TSTS) - rodinná terapie dle V. Satirové

Forma terapie a poradenství:

Individuální, párová, rodinná s dětmi od mladšího školního věku

Psycholog, terapeut a lektor

Mgr. Tomáš Holcner
e-mail: tomholcner@centrum.cz
tel: +420 603 434 013
web: www.psycholog-holcner.cz

Mgr. Tomáš Holcner

nar. 1977, pracuji s dospělými lidmi. Zaměřuji se na řešení úzkostných a depresivních potíží, které se rozvinuly v reakci na náročné životní události, vývojové, osobní či vztahové krize. Ve své praxi uplatňuji zejména jungovský přístup a práci s metodou EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing).

Jsem členem České společnosti pro analytickou psychologii. Mimo soukromé praxe pracuji jako vedoucí Krizového centra RIAPS.

Vzdělání a terapeutický směr:

Atestovaný klinický psycholog
Analytická psychoterapie (ČSAP)
Metoda EMDR

Forma terapie:

Individuální (možnost i v anglickém jazyce)

V současnosti na mateřské

Mgr. Jana Sonntagová

e-mail: jsonntagova@seznam.cz

tel: +420 775 306 848

web: www.janasonntagova.cz

Mgr. Jana Sonntagová

Nar. 1976; pracuji s dospělými klienty, páry a rodinami s dospívajícími dětmi. 

Ve své terapeutické práci s dospělými klienty se zaměřuji na náročné životní situace, osobnostní a vztahové potíže.

V práci s dospívajícími klienty se zaměřuji na vývojové krize v období dospívání a rané dospělosti a rodičovské poradenství. Věnuji se také dynamice nově vzniklých rodin s dětmi z dřívějších vztahů.

Jako terapeutka mám již více než 16 let praxe a několik let jsem vedla Terapeutické centrum pro rodinu.

Jsem členkou Evropské asociace pro Gestalt terapii a České asociace pro psychoterapii.

Terapeutický směr:

Gestalt přístup (IVGT)

Forma terapie a poradenství:

Individuální, párová, rodinná s dospívajícími dětmi