Představujeme se:

_____

Terapeutický tým

Náš tým je složený z terapeutů, kteří prošli kompletním terapeutickým vzděláním, ve svém oboru se nadále vzdělávají a svou práci pravidelně supervidují.

Mgr. Pavel Jurníček
jurnicek@gmail.com

+420 777 606 124
www.psycholog-jurnicek.cz
skype: pavel.jurnicek 

Mgr. Pavel Jurníček

Nar. 1976; věnuji se individuální, párové a skupinové terapii. Dnes pracuji už jen s dospělými, ale mám dlouholetou zkušenost i s dětmi a dospívajícími. Zaměřuji se především na osobnostní, vztahové a vývojové potíže a na životní krize, které s nimi souvisejí.

Jako lektor jsem se několik let podílel na vzdělávání budoucích terapeutů v rámci Institutu pro výcvik v Gestalt terapii. V současnosti  lektoruji v Sebezkušenostním výcviku v Přístupu zaměřeného na člověka.

Psychologickou poradnu - Hodos jsem založil v roce 2007. Jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii a od roku 2011 jsem členem Evropské asociace pro Gestalt terapii.

Vzdělání a terapeutický směr:

Psycholog, speciální pedagog
Přístup zaměřený na člověka (PCA)
Gestalt přístup (IVGT)

Forma terapie

Individuální, párová, skupinová

Mgr. Jana Sonntagová
jsonntagova@seznam.cz
 +420 775 306 848
www.janasonntagova.cz

Mgr. Jana Sonntagová

Nar. 1976; pracuji s dospělými klienty, páry a rodinami s dospívajícími dětmi.

Ve své terapeutické práci s dospělými klienty se zaměřuji na náročné životní situace, osobnostní a vztahové potíže.

V práci s dospívajícími klienty se zaměřuji na vývojové krize v období dospívání a rané dospělosti a rodičovské poradenství. Věnuji se také dynamice nově vzniklých rodin s dětmi z dřívějších vztahů.

Jako terapeutka mám již více než 16 let praxe a několik let jsem vedla Terapeutické centrum pro rodinu.

Jsem členkou Evropské asociace pro Gestalt terapii a České asociace pro psychoterapii.

Terapeutický směr:

Gestalt přístup (IVGT)

Forma terapie a poradenství:

Individuální, párová, rodinná s dospívajícími dětmi

Mgr. Magda Hazi
magda.hazi@gmail.com
+420 776 073 774
www.praha-psycholog.cz

Mgr. Magda Hazi

Popisek se připravuje...

Terapeutický směr:

Gestalt přístup (IVGT)

Forma terapie a poradenství:

Individuální a párová terapie s dospělými klienty