Mgr. Martina Salamonová

Profesní životopis

__________________


  Dosažené vzdělání:

  • Univerzita Palackého, Olomouc, Filosofická fakulta - obor: Psychologie
  • Ostravská univerzita (magisterské), Filosofická fakulta - obor: Sociální práce s poradenským zaměřením
  • Ostravská univerzita (bakalářské), Pedagogická fakulta - obor Sociální pedagogika, prevence a resocializace

  Psychoterapeutické výcviky:

  • 2013 Educo Krnov, výcvik mediace (PhDr. Poláková, JUDr. Horáček) 
  • 2005-2009 Institut Virginie Satirové ČR, Psychoterapeutický výcvik MOVISA II 
  • 2007-2008 Remedium Praha - Komplexní krizová intervence 
  • 2008 Rafae - Terénní krizová intervence (PhDr. Baštecká)

  Odborné kurzy:

  • 2017 Spondea Brno - Dítě v centru (terapeutická práce s dítětem v rozvodovém kontextu)
  • 2017 Rodinná rekontrukce Pavlíny S.- praktická aplikace metod V. Satirové v práci s rodinným systémem
  • 2016 Centrum sociálních služeb Ostrava - Rozvod očima dítěte (MUDr.Pöthe)
  • 2013 Sochání v písku - terapeutický přístup v práci s dítětem a rodinným systémem 
  • 2013 Základy arte technik a jejich využití v praxi (Mgr. Neničková)
  • 2012 Práce s lidmi s traumatickou zkušeností (zvládání náročných profesních situací dle přístupu V. Satirové) 

  Zaměstnání a praxe:

  • 2017 - dosud, Centrum sociálních služeb Praha - Poradna pro rodinu, partnerství a mezilidské vztahy
  • 2017 - dosud, NAUTIS - terapeutka a poradce pro rodiny s dětmi s Aspergerovým syndromem
  • 2011 - dosud, Educco - lektorka ve výcviku Krizová intervence (Ostrava, Praha, Zlín, Brno)

 • 2016 Fakultní nemocnice Olomouc, oddělení klinické psychologie, dětská klinika (klinická praxe)
 • 2016 PN Kroměříž- psychoterapeutické oddělení 18B (klinická praxe)
 • 2011-2015 lektorka v psychoterapeutickém výcviku (asistentka lektorů) MOVISAIV, Transformační systemická terapie V. Satirové (psychoterapeutický směr rodinné terapie)
 • 2015 Sociálně - psychiatrické centrum Fénix o.p.s. Kyjov - vedení terapeutické skupiny pacientů po úrazech
 • 2013-2017 Centrum sociálních služeb Ostrava
 • 2008-2013 Fond ohrožených dětí, pracoviště Ostrava, Opava
 • 2005-2010 Bílý nosorožec - ředitelka, metodický pracovník, lektorka, sociální pracovník, krizový pracovník
 • 2005-2008 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. - ředitelka, metodický pracovník
 • 2005- 2009 Krizové centrum Ostrava - sociální pracovník, krizový pracovník, poradce