Praha 2 - Vinohrady

Psychologická poradna

Už více než 17 let jsme s Vámi.

Psychologická poradna

Nabízíme vám odbornou terapeutickou a poradenskou pomoc, citlivý přístup a bezpečný prostor pro hledání cesty z vašich starostí nebo na cestě k vlastnímu seberozvoji.  

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Pomůžeme vám zorientovat se ve vaší situaci. Zpravidla se jedná o jednu konzultaci nebo krátkodobou spolupráci, jejíž cílem je zmapování vaší současné situace a hledání možností jak ji zvládnout. 

PSYCHOTERAPIE

V bezpečí přijímajícího terapeutického vztahu lépe porozumíte sobě samému, svým vztahům a komplikacím ve vašem životě. A zároveň budete hledat nové možnosti, jak se o sebe postarat a jak změnit to, co již není funkční. 

OSOBNÍ ROZVOJ

Být k sobě laskavý, rozumět svým potřebám a vědomě svůj život řídit, je podstatou zdravého života. Životní koučink je forma doprovázení, která vám pomůže lépe si uvědomit, kdo jste, co chcete a jak své cíle realizujete.

Náš tým

Náš tým je složen z terapeutů, kteří jsou řádnými členy České asociace pro psychoterapii. Splňujeme tedy přísná kritéria pro terapeutickou profesi a řídíme se etickým kodexem dané profesní organizace. 

Mgr. Pavel Jurníček

Individuální terapie dospělých, párová a skupinová terapie, osobní rozvoj skrze životní koučink. 

Mgr. Jana Sonntagová

Individuální terapie dospělých a dospívajících, párová terapie, rodinné poradenství.

Mgr. Magda Hazi

Individuální terapie dospělých, párová terapie a poradenství.

Kdy můžeme pomoci

Zde je výčet nejčastějších obtíží, pro které lidé vyhledávají naši terapeutickou pomoc. Jsme však otevření všem, kdo skrze sebepoznání chtějí rozvíjet svoji osobnost.

  • emoční potíže (úzkost, strach, stres, deprese, vztek, stud...)
  • nízké sebevědomí a sebedůvěra
  • psychosomatické potíže
  • životní traumata a jeho následky
  • partnerské a mezilidské vztahy
  • potíže s dětmi
  • odlišnost sexuální orientace
  • životní a vývojové krize
  • existenciální otázky
  • chronická únava

Kde nás najdete

Naše psychologická poradna se nachází v centru Prahy v těsné blízkosti tramvajové zastávky Perunova mezi stanicemi metra Náměstí Míru, Jiřího z Poděbrad a Flora

Psychologická poradna - Hodos,
Korunní 1303/90,
Praha - Vinohrady

2. poschodí, zvonek č. 5