Individuální terapie

"Ke změně dojde, jakmile se člověk stane tím, kým je, a ne když se snáží stát tím, čím není." /A. R. Beisser/   

Díky individuální terapii lepe porozumíte svým vnitřním procesům, jak fungujete "tady a teď" a jak byla vaše osobnost utvářena v rámci vašeho vývoje. Hlavním terapeutickým nástrojem je dialog a bezpečný terapeutický vztah, který stojí na přijetí a empatii terapeuta. Individuální terapie vychází ze základního předpokladu, že když sami sobě lépe porozumíte (proč děláte to, co děláte; co prožíváte a jaké myšlenky vás k takovému jednání vedou), tak budete snadněji a tvořivěji hledat cestu k řešení své situace. 

Párová terapie

"Lidé mají jedny ústa, ale dvě uši. Někdo asi chtěl, abychom dvakrát více poslouchali, než mluvili." /autor neznámý/

Mgr. Martina Salamonová

Párová terapie umožňuje vytvořit bezpečný prostor, ve kterém je možné mluvit o všem, co vás tíží. Povedeme vás ke vzájemnému sdílení, jak danou situaci vidíte, prožíváte a co pro sebe potřebujete. Pomůžeme vám k tomu, abyste se mohli vzájemně slyšet, pochopit a na základě toho hledat, co je pro váš vztah nejlepší.

Mgr. Pavel Jurníček

Rodinné poradenství a terapie dospívajících

"Být normální v období dospívání je samo o sobě nenormální." /Anna Freud/

Mgr. Martina Salamonová
Rodinné poradenství a terapie s dětmi od mladšího školního věku.
 

Rodinné poradenství je určeno rodičům, kteří hledají podporu v otázkách přístupu k dítěti, chtějí mu lépe porozumět a podpořit jeho vývoj pozitivním směrem. Poradenství mohou využít rodiče, které trápí nefungující komunikace s dítětem, změna v jeho chování a prožívání nebo potíže vyplývající ze zátěžové situace v rodině (např. rozvod, ztráta, nový partner rodiče). 

Dospívajícím klientům nabízíme možnost jednorázové konzultace nebo dlouhodobější terapeutické provázení. Mezi obvyklé důvody, které dospívající přivedou do terapie, patří adaptace na změnu v životě, výkyvy v emočním rozpoložení, potřeba lépe porozumět sobě i okolí a hledání smyslu v životě. 

Mgr. Jana Sonntagová

V současnosti na mateřské...

Psychologické poradenství a terapie pro rodiče a jejich děti (od 13ti let) 

EMDR terapie

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing - jedná se o poměrně novou terapeutickou metodu, která byla vytvořena v USA v 80. letech minulého století Dr. Francine Shapiro.

Mgr. Tomáš Holcner
certifikovaný terapeut metody EMDR


Efektivní je tento přístup zejména u lidí, kteří byli vystaveni nadlimitní zátěži, jako jsou například oběti trestných činů (fyzického napadení, znásilnění, únosu, loupeže), účastníci závažných dopravních nehod a jiných závažných událostí, v jejichž důsledku se rozvinula tzv. posttraumatická stresová porucha. EMDR metodu lze dále využít i u dalších psychických potíží, u kterých se předpokládá, že vznikly v důsledku nezpracovaných životních událostí, jako jsou různé úzkostné poruchy, depresivní stavy, komplikované truchlení, nedostatek vlastní hodnoty či pro posílení výkonu a pozitivních emocí.  

Osobní rozvoj

"Být tím, čím opravdu jsme,a stát se takovými, jakými jsme schopni se stát, je skutečné naplnění života" /R.L.Stevenson/ 

Mgr. Pavel Jurníček

Life coaching - životní koučink

Je určen lidem, kteří se chtějí rozvíjet. Life coaching nechápeme jen jako cestu, jak zvýšit svůj osobní výkon a dosahovat svých cílů. Chápeme ho především jako cestu k sebepoznání, objevování svého potenciálu, celkové integrace osobnosti, hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem a hledání smyslu života, který vychází z hlubokého respektu k tomu, kdo opravdu jsem - "tady a teď". 

Kdy Vám může životní koučink pomoci:
- hledání vnitřních zdrojů
- vyjasnění si životních cílů
- sladění osobních vizí s realitou
- odstraňování bloků
- sebeřízení