Představujeme se:

_____

Terapeutický tým

Náš tým je složený z terapeutů, kteří prošli kompletním terapeutickým vzděláním, ve svém oboru se nadále vzdělávají a svou práci pravidelně supervidují.

Mgr. Pavel Jurníček
jurnicek@gmail.com

+420 777 606 124
www.psycholog-jurnicek.cz
skype: pavel.jurnicek 

Mgr. Pavel Jurníček

Nar. 1976; věnuji se individuální, párové a skupinové terapii

Dnes pracuji už jen s dospělými, ale mám dlouholetou zkušenost i s dětmi a dospívajícími. Zaměřuji se především na osobnostní, vztahové a vývojové potíže a na životní krize, které s nimi souvisejí.

Jako lektor jsem se několik let podílel na vzdělávání budoucích terapeutů v rámci Institutu pro výcvik v Gestalt terapii. V současnosti  lektoruji v Sebezkušenostním výcviku v Přístupu zaměřeného na člověka.

Jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii.

Vzdělání a terapeutický směr:

Psycholog, speciální pedagog
Přístup zaměřený na člověka (PCA)
Gestalt přístup (IVGT)

Forma terapie

Individuální, párová, skupinová

Mgr. Jana Sonntagová
jsonntagova@seznam.cz
 +420 775 306 848
www.janasonntagova.cz

Mgr. Jana Sonntagová

Nar. 1976; pracuji s dospělými klienty, páry a rodinami s dospívajícími dětmi.

Ve své terapeutické práci s dospělými klienty se zaměřuji na náročné životní situace, osobnostní a vztahové potíže.

V práci s dospívajícími klienty se zaměřuji na vývojové krize v období dospívání a rané dospělosti a rodičovské poradenství. Věnuji se také dynamice nově vzniklých rodin s dětmi z dřívějších vztahů.

Jako terapeutka mám již více než 16 let praxe a několik let jsem vedla Terapeutické centrum pro rodinu.

Jsem členkou Evropské asociace pro Gestalt terapii a České asociace pro psychoterapii.

Terapeutický směr:

Gestalt přístup (IVGT)

Forma terapie a poradenství:

Individuální, rodinná s dospívajícími dětmi

Mgr. Magda Hazi
magda.hazi@gmail.com
+420 776 073 774

Mgr. Magda Hazi

Nar. 1977; jsem vdaná a mám dvě děti.

Nabízím podporu a pomoc v náročných životních situacích. Nebo jen prostor k zastavení se a nadechnutí v koloběhu života, kdy můžete mít pocit, že ztrácíte směr, smysl, radost, klid, energii.

Přestože jsem začínala pracovat s dětmi a rodinami, dnes, v soukromé praxi, pracuji pouze s dospělými a to převážně formou individuální psychoterapie.

Jako lektor kmenového týmu se podílím na vzdělávání budoucích terapeutů pod IVGT (Institut pro výcvik v Gestalt terapii Praha)

Jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii (ČAP)

Vzdělání a psychoterapeutický směr:

Psycholog
Gestalt přístup (IVGT)
Somatic experiencing (tříletý psychoterapeutický výcvik, předpokládaný rok ukončení 2024) 

Forma terapie a poradenství:

Individuální a párová terapie s dospělými klienty