Ceník

Mgr. Pavel Jurníček

Individuální konzultace / 55min

1000 Kč

Skupinová terapie / setkání / 90min

Min. počet 6 a max. počet účastníků 10

Probíhá v Terapeutickém centru - Mařákova

400 Kč

V případě těžké životní situace je možné dohodnout cenu mimo tento ceník. Honorář i ostatní podmínky spolupráce jsou předmětem rozhovoru na prvním setkání. Zde bude dostatek prostoru mluvit o vzájemném očekávání a možnostech, které se nabízí.

Pokud se na domluvenou hodinu a den nemůžete dostavit, je nutné se ústně (telefonicky) omluvit, nejpozději však 24h před začátkem konzultace. V případě, že se tak nestane, požaduji konzultaci zaplatit v plné výši. Toto pravidlo samozřejmě platí i pro mě. Když se nedostavím v určený čas a hodinu bez předem avizované omluvy, získáte další hodinu konzultace zdarma.  

Číslo bankovního účtu: 43-6587670237/0100 (KB)