Mgr. Magda Hazi

Profesní životopis

Dosažené vzdělání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, jednooborová psychologie

Psychoterapeutické výcviky:

 • Čtyřletý systematický výcvik v Gestalt modalitě pod IVGT
 • Somatic experiencing (tříletý psychoterapeutický výcvik, předpokládaný rok ukončení 2024)

Zaměstnání a praxe:

 • 2005 - 2008 Centrum sociálních služeb Praha, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, odd. Triangl

Náplň práce: Rodinné poradenství a terapie, párová terapie, individuální poradenství a terapie pro jednotlivé členy rodiny včetně dětí a mladistvých; Systematická práce s třídními kolektivy ZŠ, skupinová práce s dynamikou třídy založená na zážitkové pedagogice

 • 2008 - 2011 Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice, psychoterapeutické oddělení

Náplň práce: V rámci oddělení jsem zajišťovala komplexní psychoterapeutickou péči a to jak individuální, tak skupinovou včetně diagnostiky. Taktéž jsem pracovala s rodinami klientů, kteří převážně trpěli neurotickými potížemi, poruchami osobnosti, poruchami nálad a poruchami přizpůsobení vyvolanými neúměrným stresem.

 • 2011 - 2012 Psychosomatická klinika Praha, vedoucí denního stacionáře pro klienty s psychosomatickými potížemi
 • 2012 - 2015 mateřská dovolená
 • 2015 -2017 Psychosomatická klinika Praha, individuální psychoterapie s klienty s psychosomatickou problematikou
 • 2017 - 2020 mateřská dovolená
 • 2008 - dosud - lektor kmenového týmu IVGT (Institut pro výcvik v Gestalt terapii Praha)
 • 2008 - dosud soukromá psychoterapeutická praxe