Mgr. Jana Sonntagová

Profesní životopis

Vzdělání

• 2017 kurz Adult Attachment interview

• 2014-2015 Postgraduální výcvik v gestalt terapii s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami

• 2012 seminář Práce s rodinou, Mgr. Jan Knop

• 2012 seminář Úvod do Sandplay, Mgr. Pavel Zach

• 2010-2012 supervizní výcvik při IVGT

• 2009 kurz Párové terapie Ernsta Knijffa

• 2009-2010 cyklus konstelací Jitky Vodňanské

• 2007 PhDr. Václava Masáková, práce s dětskou a adolescentní skupinou

• 2001-2006 Institut pro Gestalt terapii, IGT Praha, komplexní psychoterapeutický výcvik

• 2000-2001 Response, Gestalt terapie doslova

• 1999-2004 Univerzita Hradec Králové, obor sociální pedagogika se zaměřením na etopedii, magisterské studium (státní závěrečná zkouška z psychologie a pedagogiky, speciální pedagogiky a etopedie, managementu a řízení lidských zdrojů, výchovného poradenství)

• každoroční účast na psychoterapeutických konferencích


Praxe

• od 2007 soukromá praxe

• od 2009 do současnosti, CSS Praha, psychoterapeut a vedoucí Centra pro rodinu

• 2005-2011 vedení adaptačních kurzů pro školní třídy, semináře pro pedagogy

• 1999-2009, Občanské sdružení Salinger, Hradec Králové, externí lektor v oblasti primární prevence, terapeut rozvojových skupin pro mladistvé pachatele trestných činů.

• 1998-2009, DDÚ a SVP Domino, Hradec Králové, speciální pedagog-etoped, psychoterapeut v práci s dospívajími a rodinami