Články a úvahy

 

Virginia Satirová (1916-1988) je významnou představitelkou americké humanistické psychologie a je považována za jednu z hlavních osobností, které se podílela při tvorbě základů rodinné psychoterapie.

Analytická psychologie byla založena Carlem Gustavem Jungem a patří spolu s Freudovou psychoanalýzou ke klasickým hlubinně psychologickým směrům. Ty předpokládají existenci nevědomí a nevědomých sil a konfliktů, které stojí v pozadí psychických problémů. Od těchto představ se odvozuje také jungovský přístup, ve kterém má vedle analytického...

Gestalt terapie je humanisticky orientovaný psychoterapeutický směr, založený v 60. letech 20. století Fritzem Perlsem. Teoreticky je zakotven především ve fenomenologii, v existenciální filozofii, Gestalt psychologii a zenovém budhismu.

Metoda EMDR

20.01.2017

Akronym EMDR znamená v překladu desenzibilizace a přepracování pomocí očních pohybů. Jedná se o poměrně novou terapeutickou metodu, která byla vytvořena v USA v 80. letech minulého století dr. Francine Shapiro. Tato metoda v sobě kombinuje prvky v současnosti uznávaných psychoterapeutických přístupů doplněných o bilaterální stimulaci, která...